מנכ”ל המכללה יוחנן אס בוועידת הנדל”ן של עולם התיווך הישראלי