כנס מכללת YOAS עם הרשת הווירטואלית הראשונה TSI  ברעננה