ניאום חוצה להבות של יושב ראש ארגון המתווכים הישראלי יוחנן אס